Tuesday, July 19, 2016

ನಿರುತ್ತರ

ನಾ ಏನೂ ಬರೆಯಲಾಗದೆ
ಒಳಗೊಳಗೆ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ
ನನ್ನವಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ನಗು;
ಹಾಳಾದ್ದು ಮನದ ಪದಗಳೂ ಕೂಡ
ಇಂದೇ ಮುಷ್ಕರ ಹೂಡಿ ನಿಂತಿವೆ
ಏಕೆ ? ಹೀಗೇಕೆ ?
ನನ್ನನ್ನೇ ನಾ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೊಂಡರೂ
ಉತ್ತರ ಮಾತ್ರ ನಿರುತ್ತರ
®©ಶಿವಚೆನ್ನ ೧೯.೦೭.೧೬

No comments:

Post a Comment