Tuesday, June 18, 2013

ಗಂಗಮ್ಮ

ಅವಳೆಂದರೆ ಹಲವರಿಗೆ
ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಬಾಯಾರಿಕೆ,
ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗಂತೂ
ಮಮತಾಮಯಿ ತಾಯಿ;
ಮೂವತ್ತರ ಹಾಸುಪಾಸು
ಅಪ್ರತಿಮ ರೂಪರಾಶಿ
ಇಪ್ಪತ್ತರ ಯುವತಿಯರನೂ
ನಾಚಿಸುವ ಶರೀರ, ಶಾರೀರ
ಊರ ಗೌಡನ ತೋಟದ
ಮನೆಯ ಖಾಯಂ ಗಿರಾಕಿ !

ಗೌಡ ಸತ್ತ ನಂತರವೇ
ಬದುಕು ಗಿರಗಿಟ್ಲೇ ಹೊಡೆದಿದ್ದು
ಪುಂಡು ಪೋಕರಿಗಳಿಗೆ
ದಿನ ನಿತ್ಯ ಆಹಾರವಾಗಿದ್ದು!
ಅವಳೇನೂ ಬಯಸಿ ಬಯಸಿ
ಪಡೆದದ್ದಲ್ಲ ಈ ಹೀನ ಬದುಕು
ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮೆಚ್ಚಿದವನೇ ಎಲ್ಲವ
ದೋಚಿ, ತಲೆ ಹಿಡುಕನಾಗಿದ್ದು;
ಊರ ಗೌಡನಿಗೆ ಮಾರಿದ್ದು
ಎಂಥಾ ವಿಚಿತ್ರ ವಿಪರ್ಯಾಸ !

No comments:

Post a Comment