Thursday, August 7, 2014

" ಕುಡಿತದಿಂದ ಸಂಸಾರ ಹಾಳು "

ನೋಡೂ.... ನೀ ವತಾರೆ ವತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಕುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಗಲಾಟೆ ಗಿಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರೆ, ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ್ ಗಂಡಾಂತ ಮುಖ ಮೂತಿ ನಾ ನೋಡಕ್ಕಿಲ್ಲ; ಪೊರಕೆ ಪೊರಕೆ ಕಿತ್ತೋಯ್ತದೆ ಮನಸ್ನಾಗ ವಸಿ ಗೆಪ್ತಿ ಮಡ್ಕಾ.... ನಾನುವೆ... ನಿಂಗೆ ಕುಡಿ ಬ್ಯಾಡಯ್ಯಾ... ಸರೀಕ್ರು ಮುಂದೆ ಮಾನ ಮರ್ವಾದೆ ಸಿಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನೋಡಿ ನಗ್ತಾರೆ ಗಿಣೀಗೆ ಏಳ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಏಳಿ, ನೀ ಹಿಂಗ್ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಮಕ್ಳು ಮರೀನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕೆರೆ, ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತೋಗಿತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏಳಿದ್ಕೆ ಏ... ಬಿಡ್ತು ಅನ್ನು, ನಮ್ ಅವ್ವನಾಣೆ, ನಿನ್ನಾಣೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಾಣೆ ಕುಡಿಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಾಣಮ್ಮೀ... ಯಿಕಿತ ಸಮಿಸ್ ಬಿಡು ಅಂತೇಳಿದ್ ಬಿಕ್ನಾಸಿ ನೀನು. ಅದ್ಯಾವ್ ನನ್ ಸವತಿ ಸತ್ಲು ಅಂತ ಕುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀಯ.... ಏನಮ್ಮೀ.... ನಾನೋ.... ನೀನೋ ಈ ಮನೆ ಯಜಮಾನ, ನೀ ಯಿಂಗ್ ಯಗರಾಡ್ತಿದ್ದೀಯ ಗಂಡ ಅನ್ನೋ... ಮರ್ವಾದೆ ಬ್ಯಾಡ, ನಾನೇನ್ ಕುಸಿಗ್ ಕುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ನೇ... ಯಂಗಪ್ಪಾ.... ಸಿವನೇ... ಇವಳ್ಗೇಳ್ಲೀ.... ಹೊಟ್ಯಾಗ ಇಟ್ಕಳಂಗಿಲ್ಲ, ನಾ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ.... ನೋಡಮ್ಮೀ.... ವಸಿ ಮನಸ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕ ನಮ್ ಮಾವ ಅದೆ ನಿಮ್ ಅಪ್ಪ ಟಿಕೀಟು ತಗಂಡ್ರಂತೆ...
ಕುಡಿತ, ಧೂಮಪಾನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರ ಸಂಸಾರ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೂ... ಮಾರಕ ನೀವು ಏನಂತೀರ....

1 comment:

  1. ಕುಡಿಯೋಕೆ ರೀಜನಿಂಗ್ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ನಮ್ ಕುಡುಕ್ರು!

    ReplyDelete