Monday, July 28, 2014

ಏ.... ಥೂ....!!

ಏನ್ ಕರಿಯಪ್ಪಣ್ಣೋ.... ನಿನಗುವೆ ಬಂತೆ ಕಣ್ಗೆ ಕನ್ನಡಕ 
ಏನ್ ಮಾಡಿಯೇಳು ಕ್ಯಾಮಿಲ್ದೆ ಕೂತು ಕೂತು
ಓಸಿ ಪೇಪರ್, ಓಸಿ ಪುಸ್ತಕವ ಈ ಪಾಟಿ ಓದಿ ಓದಿ
ಕಣ್ ಕುರುಡಾಗ್ದೆ ಇನ್ನೇನ್ ಆದೀತ್ ಹೇಳು
ಏನ್ಲಾ..... ಬೊಗಳ್ದೆ ಬಡ್ಡೆತ್ತದೇ...... ಮೈಗೆ ಹೆಂಗೈತೆ
ತಗುದ್ ಬುಟ್ಟಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಅವ್ವ ಗೆಪ್ತಿಗ್ ಬರ್ಬೇಕು
ಏ..... ಅಂಗಲ್ಲಣ್ಣೋ.... ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು
ಕೆರಿ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ವೇ..... ಅಂತ
ನಿಮ್ ಅವ್ವ ಬತ್ತಾಳೇನು ಕೆರೀ ಕಡೆ ಮೀನ್ ಇಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ
ಏ.... ಥೂ....!!!!
ಕೆರ ಕಿತ್ತೋಗ್ತದೆ....!!
ಹ್ಞಾಂ...... ಏನ್ಲಾ ಹೇಳ್ದೇ ಬಾಡ್ಕೋ... ಬದ್ಮಾಷ್
ಏ... ಕೆರ ಹರಿಯೋ... ಅಂಗೆ ನಾನೇನು ಹೊಡೀತಿನಿ ಅಂದ್ನೇ
ಕೆರ ಕಿತ್ತೋಗೈತೆ ಅಂದ್ನಪ್ಪಾ....
ಇಷ್ಟಕ್ಕೇ... ನೀ ಸಿಟ್ಟಾಗ್ಬೇಡಣ್ಣೋ....

No comments:

Post a Comment