Tuesday, March 19, 2013

ನನ್ನ ಆಕಸ್ಮಿಕಾ

ಏನೆಂದು ಹೊಗಳಲಿ ಚಿನ್ನಾ
ನೀ ಕೊಟ್ಟ ಉಡುಗೊರೆಗೆ
ಈ ವರ್ಷದಾ ಆರಂಭಕೇ
ನೀ ನೀಡಿದಾ ಸಿಹಿ ಮುತ್ತಿಗೆ
ನಾ ಈ ದಿನ ಮೈ ಮರೆತೆನೆ

ಛಳಿಯಲ್ಲೂ ಬೆವರಿತು ಮೈ
ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಹೇಳಿತು ಹಾಯ್
ಈ ಜೀವನಾ ರೋಮಾಂಚನ
ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ನಾನಿಂದು ಪಾವನ

ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ ಚಿನ್ನಾ
ತೆರೆದಿಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ
ನೀನೀಡಿದಾ ಈ ಸ್ಪೂರ್ತಿಗೆ
ನಾ ಬರೆದೆನೇ ಈ ಕವಿತೆಯ
ಆಕಸ್ಮಿಕಾ,ನನ್ನ ಆಲೋಲಿಕಾ

ಎದೆಯಾಳದಲಿ ನೂರಾರು
ಪ್ರೀತಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ತೇರು
ನೀನಿದ್ದರೇ ನಾ ಜಗ ಗೆಲ್ಲುವೆ

No comments:

Post a Comment