Tuesday, May 14, 2013

॥ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿ ॥


ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ಲು
ನಿಲ್ಲದೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬಡಕೊಳ್ತಿತ್ತು
ನೋಡ ಬಾರದೇ, ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲು
ತೆಗೀ ಬಾರದೇ, ನನ್ನವಳ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ !

ನನ್ನ ತಮ್ಮ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮುಗಿಸಿ
ಈ ಸರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ ಬೇಕು
ನನ್ನವಳು ಎದ್ದೋಗಿ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು
ಜೋರು ದನಿಯಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು !

ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನೀಯಲ್ಲರ್ರೀಯಪ್ಪ
ಸಂಸಾರಸ್ತರ ಮನೀಯೋ ನೀವ್ ತಪ್
ತಿಳ್ದ ಈ ಕಡಿ ಬಂದ್ ತ್ರಾಸ ಕೊಡಬ್ಯಾಡ್ರೀ
ಲಗೂನ ವಯ್ರೀ ನಿಮ್ ಕೂಸ್ನ ಬೇರೇಕಡಿ

ಏ ಸುಮ್ಕಿರ್ರೀ ಅವ್ವಾರೇ, ನಾ ಆ ಬೋರ್ಡ್
ಓದಿ ಬೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೂ, ನನ್ಗ ತಿಳಿಯಾಕ್ಲಿವ
ಡಾಕ್ಟರ್ ನರಹರಿರಾವ್ ಅದೆನ್ತೋದೊ ತಜ್ಞರು
ಲಗೂನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋಗ್ರೀ !

ಇವರ ಕೂಗಟದಿಂದ ನನಗೂ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ
ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದೆ, ನಮಸ್ಕಾರ್ರೀಯಪ್ಪ ನನ್ಮಗೂಗೆ
ಶ್ಯಾನೆ ಉಸಾರಿಲ್ಲರ್ರೀ , ಲಗೂನೆ ನೋಡ್ರಲ ಇರೋನೊಬ್ಬನೆ ಗಂಡು ಕೂಸು ಕಾಪಾಡ್ರಲ

ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೋ ಮಾರಾಯ
ಎಷ್ಟು ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದರೂ ಕೇಳದವ
ಒಮ್ಮೆಲೇ ಮಚ್ಚು ತೆಗೆದು, ಎಳನೀರ್ ಕೊಚ್ಚೋ ಮನುಷ್ಯಾರ್ರೀ ನೀವ್ ಉಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈ ಮಚ್
ನಿಮ್ ಎದಿಮ್ಯಾಲಿ ಇರ್ತದೆ ಉಸಾರ್.......!!!!

ನನಗೋ ಇತ್ತ ದರಿ, ಅತ್ತ ಪುಲಿ ಎಂಬಂತ್ತಾಗಿತ್ತು
ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಮಾಡಿ, ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಗರಿ ನನಗಿದ್ದರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲದ ನಾ ಏನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿತ್ತು
ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಸೋತು ಸುಣ್ಣವಾಗಿದ್ದೆ !

ನನ್ನ ಮೊರೆಯು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿರ ಬೇಕು
ನನ್ನವಳು ನಿಮ್ಮಣ್ಣನಿಗೆ(ನನಗೆ) ಹುಶಾರಿಲ್ಲವೆಂದು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮೊದಲೇ ಅವಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಳೆನ್ನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದ ನನ್ನ ಮಗಳು ಜೀವ ಉಳಿಸಿದಳೆನ್ನಿ

1 comment: