Sunday, August 18, 2013

ಅಣ್ಣಾ - ತಂಗಿ

ಅಳಬೇಡ ನನ್ನಾ ಮುದ್ದೀನ ತಂಗ್ಯವ್ವ
ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ತವರಿಂದ ಬಂದೀವ್ನೀ
ಗಿಣ್ಣಾಲು ಒಬ್ಬಟ್ಟು ನಿನಗಾಗಿ ತಂದೀವ್ನಿ
ತಿಂದುಂಡು ಈ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಮುಡಿದೇಳು ॥

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆಮ್ಮ ಮಾವಯ್ಯ ಭಾವ
ನಿನ್ನಾ ನಾದಿನಿ ಎಲ್ಲಾರೂ ಸೌಖ್ಯಾನೆ
ನಿಂಗೆ ತವರೂರ ಸುಖ ದುಃಖ ಮುಖ್ಯಾನೆ
ಹೇಳವ್ವ ನನ್ನಾ ಬಂಗಾರದ ಮುದ್ದೀನ ತಂಗಿ ॥

ಬಾವ ಬರುವಾ ಮುಂಚೆ ನೀ ಕುಚ್ಚೀನ
ಕಾಸಗಲದ  ಅಂಚಿನ ಸೀರೆಯ ಹುಟ್ಟು
ಹಚ್ಚಸಿರಿನ ಬಳೆ, ಬಂಗಾರವ ತೊಟ್ಟು
ಮಾಲಕುಮಿ ಬಂದಾಂಗೆ ಮೇಲೇಳು ॥

ನಾನೇ ನಿನಗೆಲ್ಲಾ ತಾಯ್ತಂದೆ ಬಂಧು ಬಳಗ
ನನ್ಮುಂದೆ ಹೇಳವ್ವ ನಿನ್ನಾ ಸುಖ - ದುಃಖಾವ
ನಿನ್ನತ್ತೆಮ್ಮ ಮಾವ ನಾದಿನಿ ಕಷ್ಟಾವ ಕೊಟ್ಟಾರೆ
ಸರಿಮಾಡಿ ನಾದಿನಿಯ ಕೈಯಾ ನಾ ಹಿಡಿಯುವೆ ॥

ಇನ್ಮುಂದೆ ನಿನಗಿರದು ಕತ್ತಾಲ ಬಾಳು
ಬಾಳೆಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಹಾಲ್ಬೆಳದಿಂಗಳು
ನನ್ನವ್ವ ಸುಖವಾಗಿ ನೀ ನಗುತಿರ ಬೇಕು
ನೂರ್ಕಾಲ ಹಾಯಾಗಿ ನೀ ಬಾಳಬೇಕು ॥

1 comment:

  1. ನಾಡಿ ಕೈ ಹಿಡಿವ ಅತಿಥಿ! ವಾರೇವಾ...

    ReplyDelete